Mrki/kameni ugalj

Posjedujemo sopstvenu kolsku vagu u krugu firme te vršimo vaganje svake isporuke uglja! Uz isporuku kupac dobija vagarski list koji služi kao garancija na isporučenu količinu!

Zadovoljava standarde o zaštiti čistoće zraka

Mrki ugalj je tamno sive do crne boje. Odlikuje se visokom toplotnom vrijednošću zbog čega se u najvećoj mjeri primjenjuje u industriji. Koristi se i u domaćinstvima za veće sisteme i instalacije grijanja koji mogu da podnesu veliku toplotnu vrijednost mada ima primjenu i u širokoj potrošnji. Toplotne vrijednosti mrkih ugljeva kreću se od 14.500 – 21.000kJ/kg.

DRVOSJEČIN kameni ugalj se proizvodi u granulaciji kocka i orah. Kocka je veličine 25-50mm dok je orah od 15-25mm. Ugalj je dobro separiran te samim tim nema ugljene prašine. 

Posjedujemo sopstvenu kolsku vagu u krugu firme te vršimo vaganje svake isporuke uglja! Uz isporuku kupac dobija vagarski list koji služi kao garancija na isporučenu količinu!

Kada se ugalj dopremi on je mokar jer je prošao mokru separaciju u rudniku te ga je pravilnim skladištenjem potrebno prosušiti.

Po pitanju kupaca iz Kantona Sarajevo te Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo kojom se preciziraju dozvoljeni parametri uglja za upotrebu – kupci ne trebaju imati brigu s obzirom da sedmično vršimo laboratorijsku analizu uglja dopremljenog iz rudnika te će kupac rezultat analize dobiti uz isporuku. Shodno tome, naš ugalj ZADOVOLJAVA propisane zahtjeve po sadržaju sagorivih materija a koji su propisani u iznad spomenutoj Odluci od strane Kantona.

Vaš drvosječa

Naši proizvodi

Ogrijevno drvo iscijepano

Koliko ste puta čuli kako je drvo tvrdih lišćara najbolje drvo za ogrjev? To nije slučajno! Upravo drvo tvrdih lišćara najduže održava kuću toplom jer ne sagorijeva brzo a prilikom sagorijevanja ispušta energiju od čak 1.850kWh po prostornom metru!
Više o proizvodu

Pelet

Pelet je presovani drvni ostatak vlažnosti manje od 10% što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Automatika sagorijevanja stavlja pelete u rang sa lož uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavaju zadanu temperaturu, te imaju automatsko doziranje potrebne količine peleta.
Više o proizvodu

Briketi

Briket je čvrst energent biljnog porijekla. Proces proizvodnje se sastoji od usitnjavanja sirovine a zatim njenog kompresovanja pod visokim pritiskom kako bi se dobio kompaktan briket koji po izgledu podsjeća na ogrijevno drvo.
Više o proizvodu

Kameni ugalj

Mrki ugalj je tamno sive do crne boje. Odlikuje se visokom toplotnom vrijednošću zbog čega se u najvećoj mjeri primjenjuje u industriji. Koristi se i u domaćinstvima za veće sisteme i instalacije grijanja koji mogu da podnesu veliku toplotnu vrijednost mada ima primjenu i u širokoj potrošnji.
Više o proizvodu

Lignit ugalj

Lignit ugalj je smeđe do crne boje. Zbog svoje primjene i količine, predstavlja izuzetan potencijal u energetskom smislu. Toplotne vrijednosti uglja lignit se kreću od 9.500 - 14.500 kJ/kg.
Više o proizvodu